CZY ZNAM DOBRZE WŁASNE DZIECKO

Wszyscy.rodzfce marzą o tym, by ich dziecko było udane, wzorowe, idealne. Nie wszyscy jednak zdajq sobie sprawę, jak bardzo zależy to od nich samych, a przede wszytkim od od­działywań wychowawczych, jakie stosują wo­bec niego.  Coraz częściej mówi się o tym, że świado­me, zamierzone wychowanie należy rozpocząć już od pierwszych chwii życia dziecka. Liczne badania wykazują bowiem, że pierwsze lata mają szczególne znaczenie dla rozwoju jed­nostki w późniejszych okresach.Już w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym zarysowują się pomiędzy dziećmi wyraźne róż­nice indywidualne. W okresie przedszkolnym różnice te utrwalają się, a nawet fia>silajq.- Właściwe oddziaływania wychowawcze mogą rozwinąć cechy pożądane dla dalszego roz­woju i akceptowane społecznie, a osłabić lub nawet wyeliminować te, których się nie prag­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website