DZIĘKI ROZMOWOM

Dzięki rozmowom możemy także poznać motywy różnych zachowań dziecka, co pozwa­la zrozumieć jego postępowanie i właściwie na nie reagować.Rozmowy mogą być inicjowane przez rodzi­ców albo przez dziecko.Ważne, by rodzice znaleźli na nie czas, by prowadzili je w miłej, serdecznej atmosferze i odnosili się do oma­wianych problemów z powogcj i taktem. Tylko wtedy dzieoko w rozmowach z rodzicami bę­dzie szczere, otwarte.Dziecko, które nie ma okazji do spokoj­nych, ‚serdecznych rozmów-z rodzicami, zamy­ka się w sobie lub zwierza się swoim lalkom czy misiom. Wtedy jednak matka i ojciec tra­cą wspaniałą okazję do poznania dziecka i przeżywania wraz z nim wielu jego proble­mów. Stratę ponosi także dziecko, gdyż na­wet najwspanialsza lalka nie może zastąpić kontaktu z bliskim człowiekiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website