UNIWERSALNA METODA

Istnieje jednak metoda uniwersalna, którą mogą stosować zarówno profesjonaliści, jak i rodzice. Jest nią obserwacja. Polega ona na świadomym, pianowym i celowym spostrze­ganiu zachowania dziecka w różnych sytua­cjach życiowych.Stały kontakt z dzieckiem pozwala rodzi­com na wnikliwe obserwowanie jego zachowań w trakcie czynności dnia codziennego (ta­kich jak np.: ubieranie, mycie, jedzenie), pod­czas różnych drobnych prac gospodarczych wykonywanych- przez dziecko, a także w czasie jego zabawy, oglądania książeczek, progra­mów TV, słuchania opowiadanych mu bajek itp. Wielokrotne obserwowanie dziecka w po- i dobnych sytuacjach pozwala wyodrębnić stałe cechy jego zachowania, a także spostrzec zmiany zachodzące wraz z wiekiem w zakre­sie różnych właściwości psychicznych dziecka i ustalić, jakie czynniki wpływają na te zmia­ny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website