WAGA INFORMACJI

Spostrzeżenia dokonane przez rodziców ma- jq szczególne znaczenie z’uwagi na ich stały kontalct z dzieckiem oraz ze wzglądu na to, że rodzice prowadzą swoje obserwacje w na­turalnych warunkach, w iktórych dziecko wzra­sta i rozwija się il do których przywykło, w któ­rych zachowuje się w typowy dla siebie spo­sób.Z tych względów psychologowie przywią­zują wielką wagę do informacji o dziecku przekazywanych przez rodziców. Dlatego też zachęcają oni rodziców do obserwacji włas­nego dziecka, a nawet do prowadzenia tak zwanego dzienniczka obserwacyjnego, w któ­rym notuje się najważniejsze fakty związane z psychoruchowym rozwojem dziecka. Opie­kunowie rejestrujący swoje spostrzeżenia o dziecku nie mają trudności z odtworzeniem przebiegu jego rozwoju i w razie potrzeby udzielają o nim rzetelnych, szczegółowych in­formacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website