WIELOKROTNE POWRACANIE

Do zapisów dokonanych w dzienniczkach obserwacji można wielokrotnie powracać, od­czytywać je dziecku, które szybko- rośnie i za­pomina o tym, że było małe, nieporadne, że zdumiewały je fakty dziś już dla niego oczy­wiste. Wspólna lektura takiej swoistej kroniki sprzyja pogłębianiu się więzi emocjonalnej pomiędzy poszczególnymi ‚członkami rodziny, przede wszystkim zaś między rodzicami a dzieckiem.Poza obserwacją, która jest najlepszym spo­sobem wszechstronnego poznania własnego dziecka, istnieją jeszcze inne metody. Jedną z nich’jest rozmowa z dzieckiem.Rodzice, pozostając z dzieckiem w stałym kontakcie, mają wiele okazji do rozmów z nim. Bliskie więzi emocjonalne, łączące rodziców z dzieckiem, ułatwiają rozmowy nawet na naj­bardziej delikatne tematy. Umożliwia to’ po­znanie zainteresowań dziecka, jego pragnień, stosunku do otaczającego świata, najczęst­szych powodów radości, smutku, różnorodnych obaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website