ZABAWNE CZY SMUTNE?

Zabawne to czy smutne? Jest to tata wy­jątkowy czy jeden z wielu?   Skoro ‚istnieją luki w wiedzy rodziców na te­mat faktów łatwych do stwierdzenia — co dzie­je się w obszarze znacznie bardziej niedostęp­nym ich bezpośredniemu oglądowi i znacznie bardziej skomplikowanym, jakim jest psychika dziecka?Otóż w kontaktach z rodzicami bardzo czę­sto przekonujemy się, że ich znajomość psy­chiki własnego dziecka jest fragmentaryczna i powierzchowna. Większość rodziców udziela bardzo skąpych informacji na temat cech oso­bowości dziecka, jego potrzeb, zainteresowań, pragnień, zachowań w kontaktach z rówieś­nikami i dorosłymi. Rodzice często z ogrom­nym trudem odpowiadają na pytania, doty­czące aktualnych możliwości umysłowych dziecka, jego uczuć, woli, a .nawet aktywności zabawowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website