ZACHĘCENIE RODZICÓW

Z tych względów chcemy zachęcić rodziców do pełniejszego poznawania własnego dziecka i czynnego uczestniczenia w jego rozwoju. Chcemy przekonać, że jest to konieczne, by prawidłowo kierować rozwojem dziecka ii de­cydować o jego losach. Chcemy także poka­zać, że poznawanie własnego dziecka w trak­cie jego rozwoju może być niezmiernie fascy­nujące. Nasze zamiary wynikają z głębokiego prze­konania o tym, że wychowywanie dziecka i troska o jego wszechstronny rozwój – to wiel­ki obowiązek rodzicielski, a my chcemy po­móc w jego wypełnianiu. Może to nam się powiedzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website