ROLA ZABAWY

Zabawa odbywa się w przestrzeni między dzieckiem a matką. Ta przestrzeń ma wiele wspólnego ze zmianą, która przycho­dzi, gdy dziecko zwykle złączone z matką czuje, że matka jest od niego oddzielona, jest częścią świat zewnętrznego, „nie – ja”.Zabawa rozwija się w tej przestrzeni, dając dziecku możność przeżycia oddzielenia bez oddzielenia, a to staje się możliwe, gdy połączenie z matką zostaje zastąpione przystosowaniem się matki do potrzeb dziecka. Inaczej mówiąc, zapoczątkowa­nie zabawy jest związanie z przeżyciami dziecka, które zaczę­ło ufać swojej matce.Zabawa może stać się szukaniem prawdy o sobie. We wczes­nej fazie może się to zmienić w swą odwrotność, bo o zabawie, tak jak o mowie, można powiedzieć, że służy nam do ukrywania naszych myśli, jeśli rozumiemy przez to myśli głęboko ukryte. Tłumiona część nieświadomości musi pozostać w ukryciu, ale każdy człowiek chce poznać jej pozostałą część. Zabawa zaś, tak jak i sny, służy poznawaniu siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website