TEMAT SEKSUALIZMU DZIECIĘCEGO

Temat seksualizmu dziecięcego nie może być ściśle ograniczo­ny jedynie do podniecenia organów płciowych i fantazji związanych z takim podnieceniem. Badając dziecięcy seksu­alizm można dostrzec, że ściśle określone pobudzenie wyrasta z pobudzenia cielesnego każdego rodzaju, sięgając ku dojrzal­szym uczuciom i myślom, ogólnie przyjętym za seksualne; doj­rzalsze myśli rozwijają się z pierwotnych, seksualne na przykład z popędów ludożerczych. Można powiedzieć, że umiejętność przeżywania podniecenia seksualnego u kobiety i u mężczyzny jest obecna już od urodze­nia, lecz zasadnicza zdolność części ciała do pobudzenia ma ograniczone znaczenie do chwili, gdy osobowość dziecka zosta­nie zintegrowana. Do tego momentu dziecko jako całość może ulegać podnieceniu, a wraz z rozwojem niemowlęcia seksualny rodzaj podniecenia stopniowo nabiera ważności względem in­nych jego rodzajów (podniecenie związane z układem moczo­wym, odbytem, skórą, ustami) i w wieku trzech, czterech, czy pięciu lat( jak również w okresie dojrzewania płciowego) to pod­niecenie seksualne może w stosownych okolicznościach domino­wać nad innymi czynnościami, pod warunkiem że rozwój dziecka przebiega prawidłowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website