W DOROSŁYM CZŁOWIEKU

W każdym doro­słym człowieku tkwią wszystkie wspomnienia z okresu niemow­lęctwa i dzieciństwa; zarówno fantazja, jak i rzeczywistość są tu obecne w takim stopniu, w jakim były wtedy doceniane. Wiele rzeczy ulega zapomnieniu, ale nic nie jest zatracone. Jaki lepszy przykład skierowałby naszą uwagę na niezwykłe bogactwo nie­świadomości! U każdego można wyodrębnić z ogromnych pokładów nie­świadomości nieświadomość zawierającą część stłumionych ele­mentów seksualnych. Jeśli komuś jest szczególnie trudno wziąć pod uwagę nawet to, że seksualizm dziecięcy jest możliwy, to lepiej byłoby, żeby skierował swe zainteresowania ku innym zagadnieniom. Z drugiej strony badacz, który ma względną swo­bodę w wyborze tego, co chce badać i nie musi (z przyczyn osobistych) bronić się zbytnio przed wynikami swoich obserwa­cji, może wybrać z wielu metod tę, która zagwarantuje mu obie­ktywność badań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website