ŹRÓDŁO DZIECIĘCEJ ZABAWY

Nie jest to jednak miejsce na udowodnienie tezy, że niepokój jest źródłem dziecięcej zabawy. Ważne jest natomiast to, co z niej wynika w praktyce. Tak długo, jak dzieci bawią się tylko dla przyjemności, można je poprosić, by przestały, kiedy na­tomiast zabawa łączy się z niepokojem, nie możemy dziecka od niej oderwać, nie powodując jego rozpaczy, faktycznego niepo­koju lub powstania nowych form obrony przed lękiem (takich jak masturbacja czy fantazjowanie). Dzięki zabawie dziecko zdobywa doświadczenia, a zabawa wypełnia ogromną część jego życia. Człowieka dorosłego bogacą zarówno przeżycia zewnętrzne, jak i wewnętrzne, ale dziecko odkrywa bogactwo głównie w zabawie i fantazjowaniu.Tak jak osobowość dorosłego rozwija się dzięki jego doświadczeniom życiowym, tak osobowość dziecka kształtuje się poprzez jego własne zabawy lub zabawy wymyślone przez inne dzieci i doro­słych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*
Website